Charakterystyka działalności

Działalność kancelarii to przede wszystkim obsługa podatkowa i księgowa przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Naszymi klientami są także osoby prowadzące działalność w formie spółek cywilnych i spółek jawnych. Pomoc mogą uzyskać także osoby, które dopiero zamierzają podjąć prowadzenie działalności na własny rachunek - oferujemy im pomoc i doradztwo w zakresie wyboru formy działalności, formy rozliczeń z fiskusem oraz rodzaju prowadzonej dokumentacji. W szczególności zakres działalności kancelarii to: 1. Kompleksowe doradztwo w zakresie podejmowania nowej działalności gospodarczej:

  - analiza obowiązujących przepisów pod kątem wyboru najkorzystniejszej dla przedsiębiorcy formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wyboru opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT);
  - pomoc w wypełnianiu wymaganych formularzy zgłoszeniowych oraz sporządzaniu odpowiednich zawiadomień i informacji;

 2. Prowadzenie rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy:

  - prowadzenie dokumentacji księgowej dla celów podatkowych;
  - sporządzanie rozliczeń, zeznań i deklaracji podatkowych;
  - reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych i kontrolnych;
  - doradztwo w zakresie optymalizacji skutków podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych;

 3. Obsługa w zakresie rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych:

  - rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników;
  - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz odpowiednich raportów dla pracowników;

 4. Doradztwo w zakresie spraw kadrowych i prawa pracy:

  - doradztwo dotyczące zatrudniania pracowników, w szczególności co do wyboru formy i okresu zatrudnienia optymalnego dla zaplanowanych zadań;
  - informacje na temat praw i obowiązków pracodawców - w stosunku do zatrudnianych pracowników oraz instytucji państwowych i samorządowych;
  - informacje na temat praw i obowiązków pracowników oraz pomoc przy ustalaniu uprawnień w indywidualnych sprawach.